logo
zadzwoń i zapytaj +48 663 914 947

Anwalt im Büro

Biuro Usług Finansowo-Księgowych wymieniając się informacjami podczas spotkania, korespondencji bądź rozmowy telefonicznej dokładnie analizuje potrzeby klienta, co do zakresu usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania jego firmy oraz do najkorzystniejszego wyboru sposobu opodatkowania.

W oparciu o bieżące rozmowy i uzyskane informacje z klientem, ustalam optymalną formę współpracy oraz cenę świadczonych usług.

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. W przypadku zmiany zakresu świadczonych usług po podpisaniu umowy jest możliwość renegocjacji warunków umowy.

Biuro Usług Finansowo-Księgowych pracuje na nowoczesnym programie księgowym, który ma rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych.

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego posiada rekomendację Centrum Informacji Księgowej.